, , ,

The end of Oracle HSM

And what is next?

Prior to introducing the name Oracle Hierarchical Storage Manager or OHSM, this product was historically known as SAM-QFS which stood for Storage and Archive Manager – Quick File System.

SAM-QFS was created in the early 1990’s by a private company called Large Storage Configurations (LSC), which released the first commercial version of SAM-QFS in 1993. Their unique archiving product quickly gained a loyal following with deployments in large commercial, scientific, and government sites all over the world. In 2001, LSC was acquired by Sun Microsystems.  

With access to Sun’s sales and distribution channels, the SAM-QFS deployment footprint accelerated worldwide as new features and capabilities were added to the product.  Sun was able to offer a compelling hardware and software package including servers, the Solaris OS, shared storage, and StorageTek tape libraries all in one package.

On January 27, 2010, Oracle completed its acquisition of Sun Microsystems. 

In 2011 Harriet Coverston left Oracle to start Versity Software to be the leading independent provider of advanced, scalable, high throughput software defined archiving storage technology solutions for large archiving sites around the world. Within LSC and Oracle Harriet has been the driving force behind SAM-QFS and OHSM.

The first goal of Versity was to port SAM-QFS to Linux, which offered customers more freedom of choice.  Thanks to the fact that Sun open sourced SAM-QFS in 2008, Versity was able to incorporate the SAM-QFS technology into the product. Like Oracle, Versity forked from the Sun open source but unlike Oracle, the product was developed  on the Linux operating system. In 2014 the first version of Versity Storage Manager (VSM) was released, and since then it has been under continuous and active development. During this time period more than 60 software updates and upgrades have been released.


What does End-of-sales mean for Oracle sites?

Oracle’s End of Sale announcement means that the installed base of OHSM customers have a fairly short period of time to either move to a different archive management solution or turn into an Extended support contract with Oracle. The latter means customers keep access to Oracle support, but in case of unidentified (new) bugs no solution will be provided.

Fortunately, Versity offers a very convenient path forward with the highest possible level of continuity and minimal disruption of the archive process. Because of the common code base shared with OHSM, and because of the technical leadership in the company, Versity is extremely well positioned to support OHSM archive sites.  

Switching from OHSM to VSM is a straightforward process.  It is possible to simply utilize the filesystem dump utility to create a dump file from OHSM, and then use the samfsrestore command to restore the metadata to VSM.

After the restore procedure, the VSM server is able to read all previously archived data, and is able to archive new data. It is important to note the data is UNCHANGED and not moved or converted while migrating from OHS to VSM!

Versity has published a conversion guide providing detailed instructions on how to accomplish the conversion. 

In a future blog we will address the benefits and caveats of moving to Versity.

, ,

Big Data – het nieuwe goud?

 

Big Data – het nieuwe goud? Vertilt u zich er niet aan!!

Data is het nieuwe goud en het hebben van data kan u veel voordeel opleveren. Dat geldt niet alleen voor u: bedrijven als Apple, Facebook en Google verzamelen al uw interesses, bewegingen en aankopen. Om er vervolgens (goud) geld aan te verdienen. Welke data u gaat vastleggen is afhankelijk van de specifieke wensen en eisen van uw organisatie. Maar hoe ‘big’ uw data ook worden: hoe houdt u de kosten van opslag in de hand?

Maar er gebeurt veel meer!

Bedrijven passen Business Intelligence (BI) toe: gegevens die tijdens ontwikkeling, productie, marketing en verkoop beschikbaar komen, worden opgeslagen en tot informatie omgezet om later diezelfde processen te verbeteren of optimaliseren. Hoe meer historie en gegevens beschikbaar, hoe beter de terugkoppeling naar het proces.

Lees meer

,

Moderne security strategie: zet je data in de cloud

Arteq Cloud Solution Navigator modern

Er lijkt geen dag voorbij te gaan met nieuws over organisaties die er niet in zijn geslaagd hun data afdoende te beschermen tegen ongenode gasten. Recent maakte Disney bekend dat hackers mogelijk toegang tot een van haar filmproducties hebben gekregen, waardoor het bedrijf grote financiële schade verwacht. Bovendien zijn we net bekomen van de Wannacry-schok waardoor minstens 200.000 systemen geïnfecteerd zijn geraakt. Tijd voor antwoord op de vraag: wat is een goede strategie om uw data te beschermen?

Lees meer